Privacy Statement

RUSH administratie, gevestigd aan de Antwerpsestraat 31, 4611AB te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

 Adres: 

Antwerpsestraat 31
4611AB Bergen op Zoom

Telefoon: 

+31 6 49 93 12 45

Website:

https://www.rushdiensten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RUSH administratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RUSH administratie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • RUSH administratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzorgen van uw (financiële) administratie en verzorgen van uw aangiftes bij de belastingdienst en/of andere instanties.
 • RUSH administratie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte, omzetbelasting, e.d.

 Geautomatiseerde besluitvorming

RUSH administratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RUSH administratie) tussen zit. RUSH administratie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Exact Online, Outlook, Belastingdienst (ondernemers).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RUSH administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw administratie door RUSH administratie wordt verzorgd bewaren wij uw gegevens. Als de samenwerking wordt beëindigd zullen we alle documenten/gegevens fysiek retourneren en uw gegevens wissen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

RUSH administratie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, óf wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RUSH administratie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RUSH administratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rushdiensten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RUSH administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op of via info@rushdiensten.nl

Antwerpsestraat 31
4611 AB Bergen op Zoom

Mobiel: +31 6 17 64 98 45
sharon.smits@rushdiensten.nl

KvK te Breda: 7347.6277

Privacy Statement

Snel contact? Whatsapp ons! WhatsApp Icon

 

Neem direct contact met ons op via:
WhatsApp Icon